صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ (۲.۰۷) (۲.۷۸) (۹۹.۹۵) (۱۰۰)
۲ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ (۰.۹۴) (۰.۱۱) (۹۶.۸۶) (۳۲.۶۳)
۳ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ ۰.۵۹ ۱.۱۹ ۷۵۳.۵۳ ۷,۳۰۱.۴۳
۴ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ ۰.۷۱ ۰.۳۹ ۱,۲۰۷.۲۱ ۳۱۹.۷۴
۵ ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۲) ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ ۰ ۰ (۱.۳۷) ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۰.۸۸ ۰.۳۶ ۲,۳۱۹.۶۸ ۲۷۶.۹۲
۸ ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ (۰.۱۳) (۰.۲۲) (۳۸.۵۳) (۵۴.۴۴)
۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ ۱.۰۷ ۱.۱۴ ۴,۷۵۹.۲۱ ۶,۱۲۴.۶۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ ۰.۶۲ ۰.۴۱ ۸۶۶.۱ ۳۴۲.۲۷
۱۱ ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ (۰.۸۲) (۱.۴۱) (۹۵.۰۱) (۹۹.۴۳)
۱۲ ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ ۰.۲۴ ۰.۲۷ ۱۴۲.۰۶ ۱۶۶.۶۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ (۰.۲۲) ۰.۴۷ (۵۵.۰۶) ۴۴۷.۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ ۰.۶۳ (۰.۵۷) ۹۰۳.۶۴ (۸۷.۴۸)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ (۱.۰۳) (۰.۰۲) (۹۷.۷۱) (۶.۳۶)
۱۸ ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ ۰ ۰ (۱.۳۹) ۰