صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۷۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۹,۴۹۲,۳۸۹,۷۸۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۹۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۴۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۴۸۰
تاریخ انتشار
1398/08/28
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۳۱,۹۱۱ ۳۱,۴۸۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۹,۴۹۲,۳۸۹,۷۸۱
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ ۳۱,۶۸۹ ۳۱,۲۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۷,۹۰۱,۱۹۳,۱۶۸
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ ۳۱,۶۸۹ ۳۱,۲۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۷,۹۰۲,۸۷۹,۱۶۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۳۲,۰۹۵ ۳۱,۶۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۰۰۸,۵۸۴,۰۱۴
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۲,۳۳۲ ۳۱,۹۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۶۰۳,۰۳۷,۷۱۷
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۲,۳۳۴ ۳۱,۹۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۶۱۶,۵۲۱,۹۸۸
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳۲,۳۳۶ ۳۱,۹۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۶۳۰,۰۱۵,۰۵۶
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳۲,۲۱۲ ۳۱,۷۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۷۳۶,۸۰۵,۲۶۷
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳۱,۹۰۵ ۳۱,۴۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۹,۵۳۶,۱۸۱,۳۱۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳۱,۷۱۹ ۳۱,۳۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۸,۲۲۰,۲۸۴,۲۶۹
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳۱,۹۴۲ ۳۱,۵۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۹,۸۲۸,۶۱۲,۵۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳۲,۱۶۶ ۳۱,۷۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۳۷,۵۹۰,۱۸۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳۲,۱۶۸ ۳۱,۷۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۵۳,۲۴۶,۳۷۷
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳۲,۱۶۹ ۳۱,۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۶۳,۳۷۱,۸۲۶
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۲,۱۷۱ ۳۱,۷۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۷۳,۵۰۷,۵۳۳
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳۲,۰۳۸ ۳۱,۶۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۰,۵۳۲,۴۹۷,۶۰۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳۲,۷۰۱ ۳۲,۲۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۵,۳۶۹,۸۰۴,۸۶۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳۲,۹۶۵ ۳۲,۵۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۷,۳۱۰,۷۵۰,۲۵۸
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳۳,۰۸۳ ۳۲,۶۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۱۵۶,۱۴۸,۲۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳۳,۰۸۴ ۳۲,۶۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۱۶۸,۱۶۹,۱۰۸