صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۹/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۲۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۱,۷۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۱۵۷,۴۸۸,۹۴۱,۶۴۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۷۴,۸۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۷۳,۷۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۷۳,۷۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ ۱۵:۱۴:۲۱
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ ۱۷۲,۹۲۹ ۱۷۲,۶۳۳ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۱۵۷,۴۸۸,۹۴۱,۶۴۱
  ۲ ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ ۱۷۲,۳۸۱ ۱۷۲,۰۷۲ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۱۴۷,۲۲۲,۸۳۳,۶۴۱
  ۳ ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ ۱۶۹,۴۷۶ ۱۶۹,۱۹۳ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۰۹۴,۵۶۰,۶۱۱,۷۰۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ ۱۶۴,۷۴۸ ۱۶۴,۴۲۰ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۰۰۷,۲۶۴,۸۶۸,۶۱۵
  ۵ ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ ۱۶۲,۶۸۱ ۱۶۲,۳۶۷ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۹۶۹,۷۲۰,۹۰۶,۰۷۴
  ۶ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ ۱۶۲,۶۹۴ ۱۶۲,۳۸۰ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۹۶۹,۹۵۸,۱۱۰,۳۱۵
  ۷ ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ ۱۶۲,۷۰۶ ۱۶۲,۳۹۳ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۹۷۰,۱۹۵,۳۲۲,۰۲۲
  ۸ ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ ۱۶۰,۰۵۷ ۱۵۹,۰۶۰ ۰ ۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۹۰۹,۲۳۴,۹۵۸,۳۹۵
  ۹ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ ۱۶۲,۷۲۷ ۱۶۱,۷۶۶ ۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲۳,۷۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۹۰,۱۵۲ ۲,۹۵۸,۷۱۶,۹۴۶,۰۵۴
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ ۱۶۰,۴۷۷ ۱۵۹,۴۵۷ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۶۶۱,۳۶۹,۳۱۵,۵۰۱
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ ۱۵۸,۸۳۸ ۱۵۷,۷۸۰ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۶۳۳,۳۷۰,۰۳۰,۴۵۷
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ ۱۶۱,۸۸۵ ۱۶۰,۸۱۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۶۸۴,۰۹۶,۳۴۲,۱۰۶
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ ۱۶۱,۸۹۹ ۱۶۰,۸۳۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۶۸۴,۳۱۴,۷۹۶,۸۲۶
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ ۱۶۱,۹۱۱ ۱۶۰,۸۴۵ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۶۸۴,۵۲۱,۳۴۱,۸۵۰
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۵۷,۱۲۳ ۱۵۶,۰۴۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۶۰۴,۴۶۷,۷۹۶,۹۷۲
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۱۵۲,۸۶۴ ۱۵۱,۸۵۷ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۳۴,۵۲۰,۰۲۳,۸۱۷
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ ۱۵۱,۴۱۳ ۱۵۰,۴۱۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۱۰,۴۱۲,۱۲۹,۹۵۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ ۱۵۲,۹۳۴ ۱۵۱,۹۴۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۳۵,۹۲۸,۷۹۳,۳۰۹
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ ۱۵۱,۷۶۰ ۱۵۰,۷۹۰ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۱۶,۷۰۵,۹۱۲,۱۵۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ ۱۵۱,۷۷۱ ۱۵۰,۸۰۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۶۹۰,۱۵۲ ۲,۵۱۶,۸۹۴,۵۵۵,۸۰۶