صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۵/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۳۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۶۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۳,۳۸۸,۰۷۸,۴۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷,۸۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷,۵۲۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷,۵۲۲
تاریخ انتشار
1398/05/26
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۲۷,۸۶۹ ۲۷,۵۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۲۰۳,۳۸۸,۰۷۸,۴۳۶
۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ ۲۷,۶۹۵ ۲۷,۳۵۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۲۰۲,۱۴۴,۲۶۳,۲۹۹
۳ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ ۲۷,۶۹۵ ۲۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۲۰۲,۱۴۶,۸۳۱,۶۶۶
۴ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۲۷,۶۹۶ ۲۷,۳۵۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۲۰۲,۱۴۹,۴۳۹,۷۱۰
۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ ۲۷,۴۰۵ ۲۷,۰۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۲۰۰,۰۳۰,۵۵۷,۴۹۹
۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ ۲۷,۱۷۳ ۲۶,۸۳۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۸,۳۴۶,۷۶۵,۴۳۷
۷ ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ ۲۷,۱۷۴ ۲۶,۸۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۸,۳۴۹,۴۰۷,۳۵۱
۸ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ۲۷,۲۰۳ ۲۶,۸۷۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۸,۶۱۹,۶۰۵,۹۹۱
۹ ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ ۲۷,۲۱۳ ۲۶,۸۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۸,۶۶۲,۷۲۳,۷۸۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ ۲۷,۲۱۳ ۲۶,۸۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۸,۶۶۴,۹۷۱,۰۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ ۲۷,۲۱۳ ۲۶,۸۸۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۸,۶۶۳,۵۵۷,۴۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۲۷,۰۷۳ ۲۶,۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۷,۶۸۷,۹۷۸,۰۷۶
۱۳ ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ ۲۷,۰۷۸ ۲۶,۷۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۷,۷۰۳,۶۷۹,۴۰۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ ۲۶,۹۶۰ ۲۶,۶۴۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۶,۸۷۱,۴۴۷,۱۸۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۲۶,۸۸۵ ۲۶,۵۶۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۶,۳۳۱,۳۷۵,۹۵۸
۱۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ ۲۶,۶۸۵ ۲۶,۳۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۴,۸۶۹,۷۴۲,۲۴۲
۱۷ ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ ۲۶,۶۸۶ ۲۶,۳۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۴,۸۷۴,۲۸۷,۳۵۵
۱۸ ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ ۲۶,۶۸۶ ۲۶,۳۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۴,۸۷۸,۸۴۶,۸۵۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ ۲۶,۷۱۱ ۲۶,۳۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۵,۰۶۰,۱۹۲,۹۸۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ ۲۶,۸۳۸ ۲۶,۵۲۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۳۹۰,۱۵۲ ۱۹۶,۰۰۷,۳۰۴,۵۸۹