صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۸/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۷۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۲,۶۰۳,۰۳۷,۷۱۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۳۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۹۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۹۰۶
تاریخ انتشار
1398/08/24
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۳۲,۳۳۲ ۳۱,۹۰۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۶۰۳,۰۳۷,۷۱۷
۲ ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ ۳۲,۳۳۴ ۳۱,۹۰۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۶۱۶,۵۲۱,۹۸۸
۳ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۳۲,۳۳۶ ۳۱,۹۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۶۳۰,۰۱۵,۰۵۶
۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ ۳۲,۲۱۲ ۳۱,۷۸۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۷۳۶,۸۰۵,۲۶۷
۵ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۳۱,۹۰۵ ۳۱,۴۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۹,۵۳۶,۱۸۱,۳۱۸
۶ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۳۱,۷۱۹ ۳۱,۳۰۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۸,۲۲۰,۲۸۴,۲۶۹
۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ ۳۱,۹۴۲ ۳۱,۵۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۹,۸۲۸,۶۱۲,۵۳۳
۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۳۲,۱۶۶ ۳۱,۷۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۳۷,۵۹۰,۱۸۰
۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ ۳۲,۱۶۸ ۳۱,۷۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۵۳,۲۴۶,۳۷۷
۱۰ ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ ۳۲,۱۶۹ ۳۱,۷۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۶۳,۳۷۱,۸۲۶
۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ ۳۲,۱۷۱ ۳۱,۷۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۱,۴۷۳,۵۰۷,۵۳۳
۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۳۲,۰۳۸ ۳۱,۶۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۰,۵۳۲,۴۹۷,۶۰۸
۱۳ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ ۳۲,۷۰۱ ۳۲,۲۸۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۵,۳۶۹,۸۰۴,۸۶۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۳۲,۹۶۵ ۳۲,۵۵۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۷,۳۱۰,۷۵۰,۲۵۸
۱۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ ۳۳,۰۸۳ ۳۲,۶۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۱۵۶,۱۴۸,۲۶۲
۱۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ ۳۳,۰۸۴ ۳۲,۶۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۱۶۸,۱۶۹,۱۰۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۳۳,۰۸۶ ۳۲,۶۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۱۸۰,۲۰۰,۲۰۴
۱۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ ۳۲,۴۹۰ ۳۲,۰۷۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۳,۸۰۲,۸۰۹,۵۰۶
۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ ۳۲,۴۹۱ ۳۲,۰۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۳,۸۱۴,۶۶۰,۷۵۳
۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ ۳۱,۸۶۸ ۳۱,۴۵۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۲۹,۳۳۶,۹۶۷,۴۸۹