صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۰۵/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۲۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۳۲,۷۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۳۳۲,۱۳۸,۶۳۶,۲۸۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۹۲,۳۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۹۱,۲۷۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۹۱,۲۷۶
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ ۰۹:۵۰:۱۸
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۹۳,۸۳۱ ۱۹۲,۷۱۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۳۳۲,۱۳۸,۶۳۶,۲۸۹
  ۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۱۹۱,۳۵۴ ۱۹۰,۲۷۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۲۸۹,۸۵۱,۹۴۲,۳۷۶
  ۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۱۹۱,۳۶۸ ۱۹۰,۲۸۷ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۲۹۰,۰۸۳,۱۱۱,۱۲۳
  ۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۹۱,۳۸۱ ۱۹۰,۳۰۰ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۲۹۰,۳۱۴,۱۸۰,۴۰۳
  ۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۹۱,۳۹۵ ۱۹۰,۳۱۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۲۹۰,۵۴۵,۳۲۷,۸۵۱
  ۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۸۷,۲۶۶ ۱۸۶,۱۷۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۲۱۹,۰۱۰,۰۰۳,۷۳۴
  ۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۸۵,۰۹۴ ۱۸۴,۰۰۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۱۸۱,۴۹۱,۴۴۰,۲۴۶
  ۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۸۴,۰۶۵ ۱۸۲,۹۳۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۱۶۳,۰۲۷,۷۵۷,۴۷۳
  ۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۸۰,۸۸۲ ۱۷۹,۷۵۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۱۰۷,۹۴۱,۷۲۷,۸۷۷
  ۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ ۱۷۶,۷۸۴ ۱۷۵,۶۹۳ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۰۳۷,۷۵۷,۳۴۰,۷۷۲
  ۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۱۷۶,۷۹۷ ۱۷۵,۷۰۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۰۳۷,۹۷۷,۵۵۳,۸۷۹
  ۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱۷۶,۸۱۰ ۱۷۵,۷۱۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۹۰,۱۵۲ ۳,۰۳۸,۱۹۷,۷۸۵,۲۶۴
  ۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۷۴,۱۴۶ ۱۷۳,۱۰۹ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۹۰,۱۵۲ ۳,۰۱۰,۳۸۸,۱۸۲,۲۳۰
  ۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۱۷۳,۷۵۹ ۱۷۲,۷۵۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۹۰,۱۵۲ ۳,۰۳۸,۷۲۰,۴۷۵,۴۹۸
  ۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۷۳,۳۳۷ ۱۷۲,۳۰۲ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۹۰,۱۵۲ ۳,۰۳۰,۸۱۹,۳۰۲,۴۵۰
  ۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۷۵,۱۶۰ ۱۷۴,۰۶۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳,۰۷۹,۲۱۴,۵۰۶,۰۴۸
  ۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ ۱۷۳,۹۰۰ ۱۷۲,۸۳۱ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳,۰۵۷,۴۰۶,۱۴۳,۷۱۴
  ۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ ۱۷۳,۹۱۳ ۱۷۲,۸۴۴ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳,۰۵۷,۶۲۹,۸۷۶,۱۷۸
  ۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۷۳,۹۲۶ ۱۷۲,۸۵۶ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳,۰۵۷,۸۵۳,۶۲۳,۰۵۷
  ۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۷۵,۶۴۴ ۱۷۴,۴۲۸ ۰ ۰ ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰ ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳,۰۸۵,۶۵۷,۱۷۳,۳۴۱