صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۷/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۷۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۳۰,۳۴۷,۷۸۷,۳۹۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۱,۹۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۱,۵۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۱,۵۹۷
تاریخ انتشار
1398/07/23
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۳۱,۹۸۳ ۳۱,۵۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۰,۳۴۷,۷۸۷,۳۹۸
۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ ۳۳,۰۳۶ ۳۲,۶۴۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۰۱۹,۱۰۰,۱۵۸
۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۳۲,۹۹۲ ۳۲,۶۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۷,۷۹۹,۳۲۷,۷۴۵
۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ ۳۳,۳۰۵ ۳۲,۹۲۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۹,۹۹۳,۲۳۱,۶۲۸
۵ ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ ۳۲,۸۹۱ ۳۲,۴۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۶,۸۹۳,۰۱۳,۵۲۷
۶ ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۳۲,۸۹۲ ۳۲,۴۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۶,۸۹۷,۴۳۸,۷۴۲
۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ ۳۲,۸۹۲ ۳۲,۴۹۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۶,۹۰۱,۲۲۱,۵۶۱
۸ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ ۳۲,۶۷۱ ۳۲,۲۷۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۵,۲۷۸,۳۶۷,۲۷۷
۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ ۳۳,۴۱۹ ۳۳,۰۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۷۱۲,۷۸۱,۹۸۳
۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ ۳۳,۶۶۸ ۳۳,۲۸۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۲,۶۴۵,۳۸۱,۸۲۰
۱۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۳۳,۹۲۹ ۳۳,۵۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۴,۴۴۹,۳۳۳,۰۵۴
۱۲ ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ ۳۴,۰۱۵ ۳۳,۶۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۵,۱۶۵,۱۱۳,۸۲۷
۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ۳۴,۰۱۶ ۳۳,۶۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۵,۱۶۹,۶۳۸,۸۷۸
۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۳۴,۰۱۶ ۳۳,۶۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۵,۱۷۴,۱۸۳,۵۲۴
۱۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۳۳,۴۵۶ ۳۳,۰۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۸۲۱,۹۵۵,۲۸۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ ۳۳,۷۹۸ ۳۳,۳۹۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۳,۴۵۳,۰۵۷,۹۰۶
۱۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۳۳,۴۳۴ ۳۳,۰۴۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۸۸۵,۳۰۴,۷۶۹
۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ ۳۳,۴۴۴ ۳۳,۰۴۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۸۷۲,۹۰۶,۶۱۲
۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ ۳۳,۲۴۵ ۳۲,۸۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۹,۴۴۵,۹۷۹,۵۶۲
۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ۳۳,۲۴۶ ۳۲,۸۴۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۹,۴۵۰,۰۵۷,۹۸۶