صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۰۹/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۲۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۷۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۵۹,۰۱۷,۹۰۳,۲۲۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۲۲۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۷۸۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۷۸۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۲:۵۹:۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۳۵,۹۵۷ ۳۵,۵۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۹,۰۱۷,۹۰۳,۲۲۶
۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ۳۵,۹۵۸ ۳۵,۵۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۹,۰۱۹,۴۶۱,۱۰۴
۳ ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ ۳۵,۹۵۸ ۳۵,۵۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۹,۰۲۱,۰۴۳,۵۵۴
۴ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ ۳۵,۶۱۳ ۳۵,۱۹۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۶,۵۴۹,۳۵۱,۸۶۰
۵ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ ۳۵,۹۵۹ ۳۵,۵۴۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۹,۱۴۱,۱۶۲,۲۴۷
۶ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۳۵,۵۳۸ ۳۵,۱۳۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۶,۱۳۲,۰۳۹,۶۳۹
۷ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۳۴,۹۴۱ ۳۴,۵۶۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۵۱,۹۷۷,۶۸۳,۸۷۱
۸ ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۳۴,۵۴۲ ۳۴,۱۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۹,۰۹۷,۵۲۲,۰۵۸
۹ ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ ۳۴,۵۴۲ ۳۴,۱۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۹,۰۹۶,۹۴۶,۱۲۸
۱۰ ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ ۳۴,۵۴۲ ۳۴,۱۶۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۹,۰۹۶,۳۹۸,۴۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۳۴,۲۴۳ ۳۳,۸۶۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۶,۹۰۳,۵۳۹,۰۰۸
۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ ۳۴,۱۱۲ ۳۳,۷۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۶,۱۲۱,۷۸۲,۳۵۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ ۳۴,۲۱۰ ۳۳,۸۶۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۶,۸۷۸,۸۹۴,۵۹۵
۱۴ ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ ۳۳,۷۸۹ ۳۳,۴۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۳,۶۵۳,۰۱۸,۸۵۹
۱۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۳۳,۳۷۶ ۳۲,۹۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۴۹۶,۱۷۰,۱۴۴
۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ ۳۳,۳۷۷ ۳۲,۹۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۵۰۰,۵۹۶,۰۴۸
۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۳۳,۳۷۸ ۳۲,۹۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۴۰,۵۰۴,۹۸۳,۷۳۲
۱۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ ۳۳,۰۹۶ ۳۲,۶۹۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۸,۳۸۰,۷۱۱,۴۰۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ ۳۲,۷۴۲ ۳۲,۳۵۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۵,۸۳۶,۷۶۶,۵۰۶
۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ ۳۲,۲۸۶ ۳۱,۸۹۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۳۲,۴۸۳,۴۸۳,۴۷۸