صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۸/۱۱/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۶۹۰,۱۵۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۲,۳۰۹,۸۴۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳۳۶,۸۰۵,۰۹۱,۳۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۴,۸۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۴,۲۶۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۴,۲۶۷
تاریخ انتشار
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ ۱۱:۴۱:۳۹
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۹/۲۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۴۴,۳۳۸ ۴۳,۷۹۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۳۶,۸۰۵,۰۹۱,۳۷۳
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۴۴,۳۳۹ ۴۳,۷۹۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۳۶,۸۰۶,۲۹۰,۳۹۶
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۴۴,۳۳۹ ۴۳,۷۹۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۳۶,۸۰۸,۶۰۸,۶۸۳
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ ۴۳,۳۵۵ ۴۲,۸۱۴ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۲۹,۲۴۵,۶۸۹,۴۵۵
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۴۳,۸۷۵ ۴۳,۳۳۶ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۳۳,۲۶۰,۷۶۷,۲۹۶
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۴۳,۶۶۵ ۴۳,۱۳۹ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۳۱,۷۴۶,۰۳۹,۸۷۸
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۴۳,۳۸۴ ۴۲,۸۷۲ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۲۹,۶۹۲,۶۱۴,۴۰۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۴۲,۷۷۰ ۴۲,۲۸۴ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۲۵,۱۶۷,۳۶۹,۸۷۱
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۴۲,۷۷۰ ۴۲,۲۸۴ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۲۵,۱۶۹,۶۴۵,۴۹۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۴۲,۷۷۱ ۴۲,۲۸۴ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۲۵,۱۷۱,۹۴۹,۳۲۲
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۴۲,۱۳۳ ۴۱,۶۳۵ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۲۰,۱۸۰,۰۹۶,۹۴۷
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۴۱,۷۶۱ ۴۱,۲۷۷ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۱۷,۴۲۸,۲۱۱,۴۲۲
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۴۰,۲۸۹ ۳۹,۸۰۴ ۰ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۳۰۶,۱۰۰,۰۵۴,۹۹۶
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۳۸,۸۶۹ ۳۸,۴۰۲ ۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۱۵۲ ۲۹۵,۳۱۹,۸۱۲,۹۴۶
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۳۸,۳۵۵ ۳۷,۸۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۷۶,۰۰۷,۹۹۶,۶۲۷
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۳۸,۳۵۶ ۳۷,۸۶۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۷۶,۰۱۴,۰۳۶,۱۴۸
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۳۸,۳۵۷ ۳۷,۸۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۷۶,۰۱۹,۹۸۰,۰۶۰
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ ۳۸,۱۱۶ ۳۷,۶۲۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۷۴,۲۸۹,۰۸۰,۳۵۴
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ ۳۹,۵۲۱ ۳۹,۰۳۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۸۴,۵۳۵,۰۲۳,۳۳۳
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ ۳۹,۵۲۴ ۳۹,۰۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۲۹۰,۱۵۲ ۲۸۴,۵۵۶,۱۴۰,۰۲۳