صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
شعبه‌های صندوق
نام شعبه آدرس مدیر ثبت تلفن
مرکزی خیابان شهید بهشتی ، خیابان قائم مقام فراهانی ، کوچه شهید علی میرزا حسنی ، پلاک ۱۵ ، طبقه ۱ تلفن:۸۸۵۵۱۶۳۷ - ۸۸۵۵۱۶۳۲ فکس: ۸۸۵۵۱۶۲۸٧ شرکت سبدگردان آسمان ۸۸۵۵۱۶۳۷ - ۸۸۵۵۱۶۳۲