صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
News
دسته بندی مجامع
عنوان خبر آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/08/04
منبع -
مقدمه آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/08/04
متن خبر

جهت دریافت آگهی دعوت به مجمع مورخ 98/08/04 اینجا  کلیک کنید.

پیوست