صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
News
دسته بندی اخبار صندوق, مجامع
عنوان خبر لیست اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/15 ساعت 16
منبع -
مقدمه لیست اسامی حاضرین در مجمع 1398/10/15 ساعت 16
متن خبر
پیوست
مشاهده پیوست