صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱.۲۹ ۲.۱۸ ۱۰,۴۸۷.۴ ۲۶۱,۱۰۸.۵۸
۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۵) ۰
۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۲.۲۲ ۱.۹۶ ۳۰۴,۵۷۵.۴۳ ۱۲۰,۲۸۱.۸۱
۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱.۱۸ ۰.۰۹ ۷,۱۱۸.۹۶ ۳۶.۷۳
۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۰.۵۸ (۰.۹) ۷۳۷.۰۳ (۹۶.۳۵)
۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱.۷۷ ۲.۵۴ ۶۰,۸۵۶.۶۹ ۹۵۴,۲۰۸.۸
۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۲.۳۱ ۳.۰۱ ۴۱۷,۲۸۲.۷۷ ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴
۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ (۰.۰۱) ۰ (۲.۶۶) ۰
۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ (۰.۰۱) ۰ (۲.۴۶) ۰
۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۱.۵۱ (۱.۹) ۲۳,۴۱۰.۴۲ (۹۹.۹۱)
۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۰.۲۱ ۰.۳۸ ۱۱۲.۸۹ ۲۹۲.۴۵
۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ ۰.۲۶ (۰.۶۲) ۱۵۸.۵۵ (۸۹.۸۳)
۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ (۱.۰۱) (۰.۳۵) (۹۷.۵۶) (۷۲.۱۳)
۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۰.۷۱ ۲.۷۲ ۱,۲۳۹.۲۸ ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳
۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۱) ۰
۱۸ ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ (۰.۰۱) ۰ (۲.۵) ۰
۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ (۰.۹) (۰.۷۸) (۹۶.۳۳) (۹۴.۳۶)
۲۰ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (۲.۰۱) (۰.۴۵) (۹۹.۹۴) (۸۰.۴۸)