صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ۲.۳ ۱.۲۸ ۳۹۶,۵۱۹.۳۳ ۱۰,۳۳۱.۲۸
۴ ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ (۱.۲) (۰.۹۳) (۹۸.۸) (۹۶.۶۶)
۵ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ ۰.۴۶ (۰.۲۲) ۴۲۷.۵۳ (۵۴.۵۷)
۶ ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ ۰.۶۲ ۰.۱۸ ۸۶۴.۱۸ ۹۱.۷۹
۷ ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ ۱.۳۹ ۲.۶۳ ۱۵,۳۵۷.۹۹ ۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵
۸ ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ ۱.۵۶ ۰.۸۹ ۲۸,۲۰۶.۴۷ ۲,۴۵۹.۵۴
۱۱ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ ۰.۸۷ ۰.۹۹ ۲,۲۳۸.۳۶ ۳,۵۲۰.۸۱
۱۲ ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ ۳.۷ ۴.۳۶ ۵۷,۵۷۲,۲۳۵.۷۲ ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵
۱۳ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ ۳.۶۵ ۴.۴ ۴۸,۳۱۶,۸۰۵.۷۳ ۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳
۱۴ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ ۱.۴۳ ۱.۷ ۱۷,۸۱۵.۵۶ ۴۶,۱۸۱.۸۱
۱۵ ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۶ ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ ۰ ۰ (۰.۹۶) ۰
۱۷ ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ ۰.۶۳ (۱.۴) ۸۸۹.۴ (۹۹.۴۲)
۱۸ ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ (۳.۶) (۱.۹۱) (۱۰۰) (۹۹.۹۱)
۱۹ ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ (۰.۰۱) ۰ (۲.۷۷) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ (۰.۹۲) (۰.۴۱) (۹۶.۶۲) (۷۷.۹۶)