صندوق سرمایه‌گذاری آسمان آرمانی سهام
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۹۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۲۸۲۶
بازده روزانه صندوق
ردیف تاریخ بازده روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۱ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ (۰.۷۹) (۱.۲۵) (۹۴.۳۸) (۹۹)
۲ ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۰.۱۵ ۱.۱۶ ۷۵.۱۳ ۶,۷۴۳.۷
۳ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ ۰.۸۸ (۰.۶۸) ۲,۳۷۰.۶۶ (۹۱.۶۵)
۴ ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ ۰.۷۵ ۱.۵۱ ۱,۴۲۳.۱ ۲۳,۶۶۹.۷
۵ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ ۰ ۰ ۱.۱۷ ۰
۷ ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ ۱.۴۳ ۱.۰۸ ۱۷,۶۳۳.۷۸ ۴,۹۰۸.۱۸
۸ ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ ۰ ۰ ۱.۱۹ ۰
۱۰ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ ۰.۰۳ ۰.۷۲ ۹.۹ ۱,۲۸۷.۰۵
۱۱ ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ ۱.۲۴ ۱.۵۲ ۸,۹۰۶.۹۹ ۲۴,۹۰۵.۳۷
۱۲ ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ ۰ ۰ (۱.۱۹) ۰
۱۳ ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ ۱.۳۴ ۱.۶۱ ۱۲,۶۳۶.۹۶ ۳۴,۲۳۲.۵۱
۱۵ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ ۰.۸۸ ۰.۸۹ ۲,۳۴۹.۱۱ ۲,۴۱۱.۴۷
۱۶ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ (۱.۳۱) (۱.۰۷) (۹۹.۱۸) (۹۸.۰۱)
۱۷ ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ ۱.۳۳ ۰.۷ ۱۲,۱۱۳.۱۲ ۱,۱۵۴.۱۸
۱۸ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱.۲۹ ۱.۹۶ ۱۰,۸۵۰.۲ ۱۱۹,۶۰۸.۷۷
۱۹ ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰
۲۰ ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ ۰ ۰ (۱.۲۳) ۰